• עידן ירון

מכתב גלוי אל הרב צבי ישראל טאו

עודכן ב: 19 יונ 2019

תגובה לפרסום: "האומץ לעצמאות – על עצמאות ישראל והאומץ לעמוד כנגד אימוץ ערכי התרבות הפוסט-מודרנית" (מתוך דברי הרב צבי ישראל טאו שליט"א, בצירוף שו"ת על דרכי פעילות והסברה)", אייר תשע"ט, מאי 2019.


ראו: https://www.kipa.co.il/userFiles/files/28131993ee1bf51efaf2078a56486147.pdf


למרות שדבריך לא נכתבו אליי, הם נכתבו במידה רבה עליי, ולכן אני מרשה לעצמי להגיב עליהם, בפנייה פומבית אליך כבוד הרב.


כיהודי-חילוני, איש אקדמיה המאמין בערכו של המדע, שמאלני בעמדותיו הבסיסיות – כל הרעות החולות שהזכרת בדבריך, או שאליהן אתה מכוון – אני חש עצמי כמי שיש לו מה לומר לך, באופן אישי וישיר, בעניינים האלה.


עצם המִסגור של דבריך, המתייחס למאבק נגד "ערכי התרבות הפוסט-מודרנית", מעיד על החמצת העניין מיסודו. הרשה לי לומר לך שהחיצים שאתה יורה – שגם לפי העדוּת המרומזת שלך עצמך בשו"ת מושחזים במפגיע, ואולי גם משוחים ברעל קטלני – אינם מכוונים אל המטרה. להווי ידוע לך שאני – כמו רבים מידידיי ומעמיתיי, מהאקדמיה ומחוצה לה – איננו נמצאים במקום שעליו אתה מצביע, ואולי גם מעולם לא היינו שם. אותם "ערכי התרבות החדשים אשר מציפים אותנו כיום" נראים לי כהמצאה או אולי כחליפה ריקה. תפיסת הציבור החילוני שאתה מציג אינה רק סטריאוטיפית אלא גם מעוותת להפליא.


התפיסה ה"פוסט-מודרנית" – שאתה משתמש בה לפחות כסִסמה או כקריאת קרב – חלפה עברה לה במידה רבה מן העולם, ובוודאי שאינה מאפיינת את "אמריקה או אירופה הגוססות" של היום. הארנבת שאתה מבקש לצוד כבר מזמן נמצאת במקום אחר, ומכרסמת גזרים אחרים. אם בהתייחסותך ל"פוסט-מודרניות" אתה מתכוון לאותה תפיסה שדופה שבה "הכול הולך", "הכול יחסי", ואין כל ערך מבוסס או קביעה מוסרית מחייבת – הרי שלא הכרתי, ואיני מכיר, אדם כלשהו המצדד בהבלים כאלה.


התפיסה הגורסת כי החילוני הוא בהכרח "משולל ערכים", משום שהשיל מעליו את זהותו העצמית ונטש את כור מחצבתו – אינה רק זדונית בעיניי אלא נבזית ממש. אני יוצא נגדה בכל מאודי. הנה כי כן הצבתי עמדה ערכית-מוסרית מוצקה, שאני עומד מאחוריה בלב ובנפש.


כיצד אתה מעז, כבוד הרב, לפנות לציבור רחב בחברה הישראלית ובמדינת ישראל שאותה אתה מקדש ולהשתמש כלפיו בביטויים כמו "ניוון תרבותי ומוסרי"? בדברים האלה יש משום עזות מצח שאין כדוגמתה.


האם הרב מאמין באמת ובתמים שאני ושכמותי "איבדנו ערכים אנושיים בסיסיים כמו משפחה וילדים"? מה אתה סָח (או, בעגה המתמערבת המושחתת שלנו, What are you talking about)?


להווי ידוע לך – ובעניין הזה תצטרך לקבל את עדותי העצמית – שאני מקיים משפחה גרעינית למופת בת שבעה נפשות, ואף נכדים לרוב. האם משפחתי המלוכדת, החמה והאוהבת; המבלה במשותף את ערבי השבת כאירוע משפחתי-מסורתי שאין לו תחליף; התורמת ממיטב כוחה ומרצה כדי לקדם את החברה והעם שבתוכם גם אתה יושב, היא נחותה מבחינה כלשהי ממשפחות אחרות שאתה מכיר ומוקיר? האם הרב מאמין שהוא מחזיק באמות מידה בלעדיות ונעלות כלשהן המתירות לו להציע שיפוטים כאלה?


כאדם חילוני, אינני – בשום פנים ואופן – "נטול ערכים". אני מחונך ומחנך מתוך הערכה – אם כי לא מתוך ייראה והתבטלות – על ברכי ערכים מסוימים, השונים אולי מאלה המקובלים עליך. האם עצם היותם של ערכים אלה "כלליים" מחייב בהכרח שאינם "נכונים"? האם ערכי החירות, השוויון והאחווה זרים ליהדות ומנוגדים לטבע האנושי שאתה מדבר בשמו? האם תפיסת השוויון הצרה והפרטיקולרית (מסוג "אין אומות העולם קרויים אדם") ראויה בהכרח יותר מזו האוניברסלית (מסוג "חביב אדם שנברא בצלם")?


האם נראה לרב שאי פעם הכשרתי "סטיות מיניות" מסוג אלו שמנית כאן? מעודי לא שמעתי מי ממקורביי, ידידיי או עמיתיי המצדיק "משכב בהמה" או "פדופיליה". האם אנו צפויים, בקרוב ממש, לעשות זאת לטעמך? האם בקרב מקורביך, ידידיך או עמיתיך ישנם כאלה? על הפרק של מי עומד הניסיון "ליצור לגיטימציה לניאוף ולגילוי עריות בתוך המשפחה"? האם אתה מדבר אליי (או, בלשון התרבות המערבית המנוונת שלאורה אנו חיים, Are you talking to me)?


באשר לקנוניה של "אנשי 'צווארון לבן' שנמצאים מאחורי הקלעים", האם אתה מאמין בליבך פנימה בתיאוריות קונספירציה מהסוג הזה? האם גם אתה שותף לאמונות ההזויות כגון "קשר האליטות" או ה"דיפ סטייט"? האם אנו, אנשי האקדמיה והאינטלקטואלים הצועדים בגן השבילים המתפצלים של "תרבות המערב", נוהגים ב"דרכי הטעיה" ופועלים מתוך "אובדן דרך וייאוש"? האם אנו זוממים – מאפלוליות חדרי העבודה שלנו, ומאחורי מקלדות רצופות באותיות זרות – להזנות את עם ישראל היושב בארצו ולהדיחו מדרך הישר? מה עובר עליך, כבוד הרב (או, בעגה המושחתת שלנו, What's wrong with you, man)?


מדוע נראה לך ש"קשה מאוד לעמוד נגד הזרם"? על איזה "זרם" או "זִרמה" אתה מדבר? התבונן בעיניי והשב לי. הסבר לי את קריאתך "להתקומם נגד המגמה הזאת ולצאת למרד נגדה". איזו מגמה, ומה טיבו של המרד? במי אתה מתכוון למרוד? בעיניי, דברים אלה אינם אלא הבל ורעות רוח.


תופעות מסוימות שנגדן ככל הנראה יצא קצפו של הרב – אותו הפיל שבחדר, הצועד ככל הנראה בגאווה ברחובות הערים הגדולות שלנו – הן גם להבנתו "שוליוֹת" ואפילו "לא-טבעיות" במובהק. אם כן, הרף ידך מהם. הנח לטבע לתקן את דרכיו. חבל להזדקק לשם כך לטיעונים שהרב עצמו אינו מאמין בתקפותם – שהרי אינם אלא "רעייה בשדות זרים" – מסוג "המודל של אוברטון". אודה ולא אבוש שכסוציולוג ואנתרופולוג חברתי העוסק במקצוע עשרות שנים, מעולם לא נדרשתי או נזקקתי למודל הזה או לדומיו.


הטיעון של "השחתת הנוער" נראה לי שחוק במידה ידועה, הלא כן? גננות עבריות הפועלות בחשאי בהנחיית יד זדונית כדי לקדם מזימה להשחית את נפשם הטהורה של ילדינו הזכים... – לאן הגענו, הרב?


עם כל הכבוד הראוי, אני פונה אל הרב לשוב ולבחון את דרכיו – אם אינו מאמין בחקר נפתולי הנפש, לפחות בליבון הלכי הרוח. אשמח להמשיך ולשוחח – למרות שכידוע הרב אינו נוהג להשחית את זמנו לריק על דברים בטלים עם אנשים כמוני – על הנושא הזה או על כל נושא אחר שהרב ימצא לנכון או יחפוץ להתייחס אליו.

154 צפיות