• עידן ירון

מפולין לאומן ובחזרה

הנסיעה לאומן, שאליה יצאתי מייד אחרי המסע לפולין, פתחה לי צוהר להבנת התסכול של רבים מבני הנוער היוצאים לראשונה לאתרי המוות בפולין. בשיח על הכשרת הלבבות של בחורי ישיבה, חסידי ברסלב, הדיון התמקד בין השאר ב"אכזבה שפוקדת רבים מהבחורים בבואם אל הציוּן הקדוש [קברו של רבי נחמן] לאחר הכנה רבה מתוך ציפייה שיזכו להתעוררות והארה, ובבואם הם מתאכזבים לגלות שליבם סתום ואין להם שום הארה מיוחדת". מנחה הדיון שאל: "מצד אחד, אנו מחנכים את הבחורים להתכונן מתוך רשפי אש שלהבת י-ה; מצד אחר, אנו מחזקים אותם שגם אם הלב סתום ואטוּם לא צריך להיבהל. כיצד אפשר לרקוד על שני החתונות? להתעורר ולהלהיב, או לחזק ולהרגיע?".אחד הרבנים השיב: "בחור אין לו שלמות 'הדעת' שמחברת בין חסדים וגבוּרוֹת, ומאוד קשה לו לרקוד על שני החתונות. או שאתה אומר לו 'רְצוֹא' [יציאה מן הכלים], או שאתה אומר לו 'שוב' [חזרה אל הכלים], או עלייה או ירידה, או התחזקות או התעוררות. מאוד קשה לו לקפוץ מאחד לשני, וזה באמת קושי גדול". רב אחר הוסיף: "כפי שידוע לכולנו, פעמים רבות לא מרגישים כלום. מצד אחד אתה יודע שאתה באומן, ומצד שני אתה חושב 'איך זה ייתכן, אני מרגיש כמו אבן, אני לא יכול אפילו לפתוח את הפה'". מעניין שהרב מפנה לאחד הפתרונות ששימשו היטב גם את בני הנוער במהלך המסע לפולין: "יש גם עצה של ניגונים. מי שאין לו דיבורים, שישיר".


באשר לבכי: "רבינו אומר [...] שמי שרוצה לבכות בתפילה, זה מחשבה זרה. העיקר זה לדבר בפשיטות דברי אמת, לא לרצות לבכות. ואם זוכים והלב נפתח והדמעות יורדות, מה טוב. אך אם לא, לא". רב נוסף: "לתת את כל הדגש על ההרגשות זה דבר מאוד מגושם. התרגלנו כל דבר למשש בידיים, לחוות חוויה רוחנית כמו גשמית. נכנסה בנו הטעות שכל דבר שלא הצלחנו לטעום ולהרגיש לא פעלנו כלום, וזו טעות".


לבסוף, הצדיק מיבנאל הורה: "ולמען טובתך הנצחית, ברח ממניין כזה שיש שם לֵצים, אשר אינם חפצים בעבודת השם יתברך כלל, רק סתם באו לשם טיול, אשר מה טוב ומה נעים גם להם, שהם עושים את הטיול לאומן על ראש השנה, ובוודאי גם הם יזכו לתיקון מרבינו ז"ל, כי מתוך שלא לשמה בא לשמה".


יש לכולנו מה ללמוד מהקשבה הדדית.


* הכתבה מבוססת על: "אבקשה – ירחון חסידי ברסלב" 20, ראש השנה תשע"ט: 43-32; הצדיק מיבנאל, "ספר הנהגות ראש השנה", ל"ת: יא.

23 צפיות