• עידן ירון

"פרויקט המאה": המשטר המדיני במסורת היהודית

התורה אינה עוסקת במשטר המדיני ובמוסדות השלטון העיקריים. המקור היחיד, יוצא הדופן, שבו נזכר משטר מדיני בתורה הוא פרשת שופטים – פרשה בת שבעה פסוקים, המכוּנה "פרשת המלך" – הפותחת במילים: "והיה כי תבוא אל הארץ אשר ה' אלוהיך נתן לך וירשתה וישבתה בה, ואמרת אשימה עלי מלך ככל הגויים אשר סביבתי" (דברים י"ז: יד).


חריג בעניין זה הוא חיבורו המונומנטלי של הרמב"ם משנה תורה – גולת הכותרת של כתבי הרמב"ם, ואחת היצירות המקיפות, השיטתיות והמשפיעות ביותר של התורה בעל פה בכלל וההלכה בפרט בכל תולדות העם היהודי. הרמב"ם חיבר את קובץ ההלכה המונומנטלי שלו בשנים 1177-1168, כשהיה בשנות השלושים לחייו. הקובץ מונה ארבעה-עשר ספרים, ולפיכך זכה לשם היד החזקה. הספר הארבעה-עשר, ספר שופטים, מתייחס ל"הלכות מלכים ומלחמות".


הרמב"ם ציין כי "יש בכללן שלוש ועשרים מצוות: עשר מצוות עשה, ושלוש עשרה מצוות לא תעשה". הראשונה שבהן היא "למנות מלך בישראל". ליתר דיוק: "שלוש מצוות נִצטוו ישראל בשעת כניסתן לארץ: למנות להם מלך שנאמר שום תשים עליך מלך, ולהכרית זרעו של עמלק, שנאמר תמחה את זכר עמלק, ולבנות את בית הבחירה". תפקידו של המלך, על פי הרמב"ם, הוא "לעשות משפט ומלחמות" – שתי משימות המיועדות "למלא העולם בצדק". צא ולמד: קיימת מלכתחילה זיקה קרובה בין "מלכים" לבין "מלחמות".


הרמב"ם מפרט: "אין המלך נלחם תחילה אלא מלחמת מצווה ואי זו היא מלחמת מצווה, זו מלחמת שבעה העממים ומלחמת עמלק ועזרת ישראל מיד צר שבא עליהם, ואחר כך נלחם במלחמת רשות, והיא מלחמה עם שאר העמים להרחיב גבול ישראל ולהרבות בגדולתו ושמעו".


יצוין כי בעיני הרמב"ם – לפחות בהתאם לפרשנותו של מנחם קלנר – אין הבדל מהותי מוּלד בין יהודי מן השורה לבין גוי מן השורה ברמת "צלם האלוהים" שלהם. הרמב"ם סבור כי כל בני האדם נבראו בצלם אלוהים בלי הבדל הנובע מזהותם הלאומית, השבטית או האתנית. בעיניו, אין סגולה לישראל ברמה המהותית. ישראל מובדל מעמים אחרים בעצם קבלת התורה בלבד. למרות גישתו האוניברסליסטית, הרמב"ם לא דגל בתפיסה פלורליסטית או שוויונית. הוא קיבל בשוויון נפש אפליה נגד זרים, ולא דגל בשוויוניות דתית.


* הכתבה מבוססת על: מנחם קלנר, גם הם קרויים אדם: הנוכרי בעיני הרמב"ם. רמת גן: הוצאת אוניברסיטת בר‑אילן, 2016; יואל קרמר, הרמב"ם: ביוגרפיה. תל אביב: רסלינג, 2019.

17 צפיות