• עידן ירון

"פרויקט המאה": תרבויות-נגד

ההבחנה בין תת-תרבות לבין תרבות-נגד דקה. מעבר לזרמים המרכזיים, מצויים גם "שוליים" פוליטיים-חברתיים מימין ומשמאל כאחד. שוליים אלה רחוקים פחות או יותר מן המרכז. לצורך המיפוי הכוללני, אבחין כאן בין "ימין רדיקלי" (הקרוב יותר למרכז), לבין "ימין קיצוני" (הרחוק יותר ממנו). את ההבחנה הזאת הנהיג, מאז 1974, "המשרד הפדרלי להגנת החוקה" הגרמני, ועל פי הגדרתו "קבוצות רדיקליות" הן קבוצות המבטאות ביקורת כלפי הסדר החוקתי ללא התנהגות או כוונה אנטי-דמוקרטיות כלשהן; בניגוד ל"קבוצות קיצוניות" המבטאות ערכים או כוונות אנטי-דמוקרטיים, אנטי-חוקתיים או אנטי-ליברליים.


בהתאם לכך, מפלגות "רדיקליות" (המקבילות למפלגות "פופוליסטיות אוטוריטריות", כמו מפלגותיהם של רג'פ טייפ ארדואן בטורקיה, פוטין ברוסיה, רודריגו דוטרטה בפיליפינים, ויקטור אורבן בהונגריה) נחשבות לגיטימיות; ואילו מפלגות "קיצוניות" (המקבילות למפלגות "פשיסטיות", כמו אלו שהתקיימו בעבר באיטליה ובגרמניה) נחשבות לא לגיטימיות ועשויות להיפסל בבית המשפט החוקתי הפדרלי של המדינה.


דוגמה ראשונית ל"תרבות-נגד" במציאות הפוליטית-חברתית של ארצות הברית – טרם נעבור לדוגמאות מפורטות יותר מהמציאות הישראלית – היא זאת של תנועת "הימין האלטרנטיבי" (Alternative Right או Alt-Right). זוהי קטגוריה רחבה הכוללת שורה של אידיאולוגיות, קבוצות ויחידים בימין הקיצוני הדוחות את תפיסת הזרם הקונסרבטיבי המרכזי והדוגלות באנטי-ממסדיות ולעיתים אף באנטי-חוקיות. חברי התנועה מצדדים בגזענות, בעליונות לבנה ובאנטישמיות. המכנה המשותף הבסיסי לכל הקבוצות המשתייכות לימין האלטרנטיבי הוא התנגדות לתקינות פוליטית, ונכונות להביע רעיונות הנחשבים בעולם המערבי כיום לטאבו מוחלט, ושעצם העלאתם בפומבי גוררת סנקציות חברתיות ולעיתים אף משפטיות. הטאבו הגדול ביותר בעולם המערבי כיום הוא אולי ה"גזע", והוא גם המכנה המשותף העיקרי של הימין האלטרנטיבי. הרוב המכריע בימין האלטרנטיבי סבור שקיימים הבדלים ביולוגיים בעלי משמעות בין גזעים, כמו אינטליגנציה שונה.


"הימין האלטרנטיבי" מתאפיין בביקורת על ערך השוויון; בהכּרה ש"מוסר" ליברלי הוא טקטיקה לרכישת כוח או להבטחתו; בהכּרה בגיוון האנושי, שהוא היסוד להבחנה בערך שונה של כל קבוצה אנושית-ביולוגית. זוהי, לדעת חסידיה, תנועה בדלנית הדוחה את האורתודוקסיה השוויונית הגורסת שהמינים שווים, שהגזע חסר משמעות, שכל התרבויות והדתות הן בעלות ערך. הקבוצה המרכזית ביותר בימין האלטרנטיבי היא זאת של הלאומנים הלבנים. לפי תפיסתם, קיים גזע לבן שיש לו זהות ומאפיינים ברורים, ותכונות ביולוגיות משמעותיות המבדילות בינו לבין גזעים אחרים. האידיאל שלהם הוא קהילה הומוגנית.


* הכתבה מבוססת על: George Hawley, Making Sense of the Alt-Right. New York: Columbia University Press, 2017; Thomas J. Main, The Rise of the Alt-Right. Washington: Brookings Institution Press, 2018; Milton J. Yinger, "Contraculture and Subculture", American Sociological Review 25 (5), October 1960: 625-635.

10 צפיות