• עידן ירון

תודעה והשפעה – פיתוח חשיבה ועשייה מקצועית – גיליון 1, ספטמבר 2019

הכנס הבינלאומי הרביעי למודיעין

מרכז המידע למודיעין ולטרור

ע"ש אלוף מאיר עמית

5 יוני 2019


תובנות על תודעה והשפעה


אלוף תמיר היימן – ראש אמ"ן


ראש אמ"ן נואם בכנס

"בכל הקשור להשפעה, תודעה ושיבוש – הואיל ואנחנו חיים בעולם של פייק ניוז ושל עיצוב נרטיבים שבו קשה להבין היכן מקור הידיעה, הדבר יוצר גם סיכון וגם הזדמנות גדולה".


תא"ל (מיל') יוסי קופרווסר – ראש המכון למחקר המתודולוגיה, מל"מ; לשעבר ראש חטיבת המחקר, אמ"ן


"המודיעין נדרש לעיתים קרובות להביע דעה האם ראוי להשתמש בחומר רגיש מסוים למבצע תודעה, והוא מפתח אמות מידה וכלים המאפשרים לעשות שימוש מושכל במידע כזה כאשר מתקבלת החלטה לעשות זאת".


"אין מרכז אחד ברמה הלאומית שמרכֵּז את אסטרטגיית התודעה ומתאם בין הגורמים. מומלץ לקדם גוף מתכלל כזה".המערכה על התודעה:

היבטים אסטרטגיים ומודיעיניים

המרכז למורשת המודיעין והמכון למחקרי ביטחון לאומי

אפריל 2018


מושגים מרכזיים: תודעה, המערכה על התודעה, עיצוב התודעה, השפעה על התודעה, מאמץ תודעה, קהלי יעד.


תודעה: "מכלול התובנות שיש ליחיד או לקבוצה של יחידים לגבי המציאות הסובבת אותם ולגבי הדרך שבה הם רוצים לעצבה; זאת כנגזרת של מכלול הערכים והאמונות שדרכם ובאמצעותם הם בוחנים את סביבתם, מפרשים אותה ופועלים כדי להתמודד עם האתגרים הגלומים בה ואף לשנותה" (3).


המערכה על התודעה: "מכלול הפעולות והכלים שבאמצעותם חותרים גורמים השותפים למסגרת מערכתית מסוימת להשפיע על התודעה של קהלי יעד מסוימים או למנוע השפעה עליה. תכליתה של המערכה על התודעה לגרום לקהלי יעד לאמץ תפיסת מציאות הרצויה למפעיל המאמץ, כך שיוכל לקדם ביתר קלות יעדים אסטרטגיים או אופרטיביים חיוניים מבחינתו. המערכה על התודעה יכולה להיות שלילית (מניעת התפתחות של מצבי תודעה לא רצויים) או חיובית (ניסיון ליצור תודעה רצויה" (3).


כלים ייעודיים: "במערכה על התודעה מפעילים כלים ייעודיים כמו לוחמה פסיכולוגית צבאית מסורתית (הונאה, כרוזים וכדומה), דוברות, דיפלומטיה והשפעה באמצעות כלי תקשורת המוניים; זאת לצד כלים חדשניים הנגזרים מהעולם הדיגיטלי, ובכלל זה הרשתות החברתיות למיניהן" (3).


רב-תחומיוּת: "כדי לבסס היכרות עם קהלי היעד, נדרשים ראייה רב-תחומית וידע מקצועי מדיסציפלינות משלימות – סוציולוגיה, פסיכולוגיה, אנתרופולוגיה, כלכלה, שיווק ופרסום – ועוד; זאת לצד מיומנויות מגוונות, ובמיוחד הבנה של עולם הרשתות החברתיות, עולם המידע, המודיעין והתקשורת" (4).


קהלי יעד: "גורמי מודיעין פועלים מול קהלים חיצוניים; משרד החוץ – מול המערכת הבינלאומית; דובר צה"ל – בעיקר מול הציבור הישראלי" (9).


המצב בישראל: "בישראל מתקיים ב-15 השנים האחרונות עיסוק נרחב למדי בתחום התודעה וההשפעה. ראשיתו בהקמת המל"ת (המרכז למבצעי תודעה) בצה"ל ובחיזוק יחידת דובר צה"ל, והמשכו בהקמת מטה הסברה לאומי במשרד ראש הממשלה" (15).

102 צפיות