• עידן ירון

תפקיד מרכזי מוצע של האנתרופולוג בתחום "התודעה וההשפעה"

הדוגמה של "תוכנית התכסית האנושית"


"התכסית האנושית" (Human Terrain) הייתה אחת התוכניות הניסוייות השאפתניות והמרתקות ביותר של הטמעת מדעי החברה בכלל ושל שילוב הדיסציפלינה האנתרופולוגית בפרט בצבא היבשה ובחיל הנחתים האמריקנים.הבעיה היסודית שהקשתה על בחינה והערכה של התוכנית, ואולי גם תרמה לסגירתה ב-2014, הייתה שהאנתרופולוגים המקצועיים לא יישמו בהקשר זה את המתודולוגיה המאפיינת את הדיסציפלינה שלהם עצמם – ה"אתנוגרפיה". במקום זאת, הבחינה וההערכה היו לעיתים קרובות חפוזות ושטחיות. האתנוגרפים המומחים המעורבים בתוכנית כשלו בניהול אתנוגרפיות של "התכסית האנושית", שהפעילה צוותים הפזורים בעיראק ובאפגניסטן (30 כאלה, בשיא ב-2010). כתוצאה מכך, הממצאים והמסקנות שלהם היו לעיתים מזומנות מופשטים וכוללניים, ובמקום להבהיר את התוכנית האפילו עליה. בהתאם לכך, אי אפשר היה להוכיח כנדרש את האפקטיביות והיעילות שלה, ואף להפיק ממנה לקחים בעלי משמעות לקראת עתיד מבטיח יותר.


בעיה אחרת נבעה מהפער בין השפה הצבאית לבין זו האקדמית. שר ההגנה רוברט גייטס טען שמשרד ההגנה של ארצות הברית כשל בהצעת הסבר מספק של תפקידי רבים מיסודותיו בשפה נגישה לגורמים חיצוניים. לדבריו, "בדומה לאקדמיה, לפנטגון גישה ייחודית משלו לשפה האנגלית". פער שפה זה הקשה על הצגת טיבה ואיכותה של התוכנית.


אולם (כפי שהבהרתי בפוסט קודם), העברה בין-תרבותית ובין-שפתית היא אחת התכליות העיקריות של הדיסציפלינה האנתרופולוגית. לפיכך, כישלון זה הוא ללא ספק גם כישלונם של האנתרופולוגים עצמם, שלא השכילו להציג את הדברים בשפה נהירה – הן לעמיתיהם בתחום עיסוקם המקצועי הצרוף, והן לספונסרים אפשריים מחוצה לו. בהקשר זה, אפילו הכינוי "תכסית אנושית" עורר כשלעצמו בלבול ומבוכה – הן בתחום הביטחוני-הצבאי, הן בתחום האקדמי-המדעי.


מסקנה


האנתרופולוג עשוי להציע לעוסקים בתחום "התודעה וההשפעה" מחקר מלווה שוטף – המבוסס על גישה "אתנוגרפית", שביסודה "תצפית משתתפת" – שישאף לתכלל את המידע-הידע שמתפתח בקרב השחקנים המגוונים העוסקים בו ולנהל אותו סינרגטית; זאת תוך הצעת שפה משותפת שעשויה להניח מצע משותף לשיח מפרה ומקדם ביניהם.


* הכתבה מבוססת על: Christopher J. Sims, Human Terrain System: Operationally Relevant Social Science Research in Iraq and Afghanistan. Declassified Press, 2016; Paul Joseph, "Soft" Counterinsurgency: Human Terrain Teams and US Military Strategy in Iraq and Afghanistan. New York: Palgrave McMillan, 2014.

40 צפיות