• עידן ירון

"חשיבות 'שלטון החוק'"

קיימת הסכמה בינלאומית רחבה כי "שלטון החוק" הוא מושג רב-משמעות וחיוני. מהות העיקרון הקיים נעוצה בכך שכול בני האדם וכול רשויות המדינה, הציבוריות והפרטיות, זכאים ליתרונות שהחוק מעניק. הפילוסוף האנגלי ג'ון לוק כתב כי "היכן שהחוק מסתיים, העריצות מתחילה". אלינור רוזוולט הבהירה כי "זכויות האדם צריכות להיות מוגנות על ידי שלטון החוק". החוק צריך להציע, הלכה למעשה, הגנה נאותה על זכויות אלו. מדינה המַפלה והמדכאת באכזריות קבוצות כלשהן מאוכלוסייתה אינה יכולה להיתפס ככזו השומרת על שלטון החוק. הזכות לחיים היא הזכות היסודית ביותר, ולצידה הזכות לכבוד אדם. שלטון החוק מחייב את המדינה לעמוד בהתחייבויותיה לגבי המשפט הפנימי כמו המשפט הבינלאומי.


* הכתבה מבוססת על: Tom Bingham, The Rule of Law. London: Penguin Books, 2011.

15 צפיות

פוסטים אחרונים

הצג הכול