• עידן ירון

"החזון של השמאל – על מגבלות 'שלטון הרוב'"

השוויון האזרחי והפוליטי הוא אידיאל נשגב. מוטלת עלינו חובה מוסרית לפעול לקידומו; זאת למרות שהמכשולים העומדים בדרכנו גדולים מאוד. "שלטון הרוב" – החביב כל כך על ה"ימין" הישראלי – ראוי כל עוד הוא עומד בתנאי יסוד אחדים: (א) הוא מוצדק רק כאמצעי להשגת שוויון אזרחי ופוליטי; (ב) מערכת פוליטית דמוקרטית היא תנאי הכרחי להשגת שוויון אזרחי ופוליטי; (ג) זכויות מסוימות הכרחיות להשגת מערכת פוליטית דמוקרטית; (ד) הכחשה או הפרה של זכויות הכרחיות אלו תפגע במערכת הפוליטית הדמוקרטית; (ה) פגיעה במערכת הפוליטית הדמוקרטית תשליך בהכרח על השוויון; (ו) העיקרון של "שלטון הרוב" אינו יכול להצדיק פעולות הפוגעות בזכויות הנדרשות לביסוס המערכת הפוליטית הדמוקרטית.


* הכתבה מבוססת על: Robert A. Dahl, On Political Equality. New Haven: Yale University Press, 2006.

11 צפיות

פוסטים אחרונים

הצג הכול