• עידן ירון

"החזון של השמאל – 'שני הסעיפים המכריעים'"

בפוסט קודם ציינתי כי בשלב זה אפשר להסתפק בתביעות של "הדור הראשון של זכויות אדם", זכויות אזרחיות ופוליטיות – אלו המופיעות בראשית "ההכרזה האוניברסלית בדבר זכיות האדם" שאימצה העצרת הכללית של האו"ם ב-1948 (סעיפים 21-2). באופן פּוּריטני יותר, אפשר להסתפק בשלב זה אפילו בשני סעיפים הראשונים בלבד של ה"הכרזה" (2-1). סעיפים אלה מבוססים על התנאים לזכויות אדם של "מגילת האומות המאוחדות" (1945), שהניחה את היסודות לסדר המשפטי הבינלאומי העכשווי. "מגילת האומות המאוחדות" הייתה גם המכשיר הבינלאומי הראשון שהזכיר, במונחים מוגדרים, זכויות אדם שוות. סעיפים 2-1 של ה"הכרזה" מדגישים כי היחיד חשוב יותר מהקבוצה הגזעית, הלאומית או האחרת שאליה הוא עשוי להשתייך.


* הכתבה מבוססת על: Carla Ferstman et al., Contemporary Human Rights Challenges. London: Routledge, 2019.

8 צפיות

פוסטים אחרונים

הצג הכול