• עידן ירון

"תביעות היסוד בחזון של השמאל – 'שוויון מהותי'"

עודכן ב: 28 אפר 2019

ה"שוויון" הוא לטעמי הערך המרכזי ביותר של זכויות האדם, והמבחין יותר מכול – כפי שארחיב במקום אחר – בין "ימין" לבין "שמאל" פוליטי. אני מצדד לא רק בהיבט השלילי של השוויון, שנועד למנוע אפלייה, אלא גם – ובעיקר – בזה החיובי, שהוא המהותי בין השניים. שוויון כזה הוא, קודם כול שוויון הערך והזכויות, לפחות כשאיפה שראוי להגשימה. שוויון נמנה עם הזכויות המרכזיות שמגילת העצמאות מחייבת לכבד: "שוויון זכויות חברתי ומדיני גמור לכל [אזרחי המדינה] בלי הבדל דת, גזע ומין". למרבה הצער – בניגוד לערכי המהפכה הצרפתית, העומדים ביסוד התרבות המערבית – זכות זאת אינה נזכרת ולכן אף אינה זוכה לעיגון חוקתי ב"חוק יסוד: כבוד האדם וחירותו".


* הכתבה מבוססת על: נעמה כרמי, זכויות אדם: מבוא תאורטי. תל אביב: רסלינג, 2018.

4 צפיות

פוסטים אחרונים

הצג הכול