• עידן ירון

"תביעות היסוד בחזון של השמאל – 'כבוד האדם'"

עודכן ב: 28 אפר 2019

זכויות האדם נובעות מן הכבוד שאנו רוחשים לאדם באשר הוא אדם. בלעדיהן, יישמט היסוד של כול הזכויות הללו. הזכות לכבוד מופרת כאשר מבטלים את ערך האדם, כאשר מבזים את אנושיותו, כאשר נוהגים בו באכזריות או באופן משפיל, או כאשר פוגעים בצנעת הפרט שלו. "חוק יסוד: כבוד האדם וחירותו" – שרבים ב"ימין" יוצאים נגדו בשצף קצף, ורואים בו חלק מ"המהפכה החוקתית" הבזויה והנואלת – קובע, בין השאר: "אין פוגעים בחייו, בגופו, או בכבודו של אדם באשר הוא אדם". המילה "כבוד" מתייחסת כאן לאותו גרעין פנימי של עצמיוּת, שפגיעה בו פוגעת באנושיותנו. זכויות אלו מוצדקות קודם כול כאמצעי למניעת רודנות ודיכוי, ופעולות ברבריות נוספות.


* הכתבה מבוססת על: נעמה כרמי, זכויות אדם: מבוא תאורטי. תל אביב: רסלינג, 2018.

14 צפיות

פוסטים אחרונים

הצג הכול