• עידן ירון

"מרכזיות 'ההכרזה האוניברסלית בדבר זכויות האדם'"

עודכן ב: 28 אפר 2019

ה"הכרזה" אומצה על ידי בעלות הברית שלחמו במלחמת העולם השנייה. היא כוללת 30 סעיפים, שחלקם הראשון (21-2) מתייחס ל"זכויות האזרחיות והפוליטיות". זכויות אלו נועדו להגן על יחידים מפני פעולות פוגעניות של אחרים, ובמיוחד אלו של ממשלותיהם. הן כוללות זכויות לחיים, חירות, ביטחון אישי ורכוש. מבחינת האומות המאוחדות, לכל בני האדם נודעות זכויות אנוש, ולכן זכויות אלו מכוּנות "אוניברסליות". הן מקיפות את כל בני האדם ללא הבחנה באזרחות, גזע, מגדר או כל מאפיין מבדיל אחר. זכויות אלו ממלאות תפקיד חיוני ביצירת חוקי זכויות אדם, וכן בפיתוח ארגוני זכויות אדם – שחשיבותם להבטחת הערכים והנורמות של זכויות האדם הוכחה כבעלת ערך גבוה ביותר.


* הכתבה מבוססת על: Birsch Douglas, Introduction to Ethical Theories: A Procedural Approach. Long Grove, Illinois: Waveland Press, 2014.

17 צפיות

פוסטים אחרונים

הצג הכול