• עידן ירון

"כנס כינון ארגון שבעים האומות" (ירושלים, 25-27.9.2019)

ארגון שבעים האומות

לאחר המבול ניסו צאצאי בני נוח, יוצאי התיבה, להקים את מגדל בבל ולהתלכד סביבו בשפה אחת ובדברים אחדים, כדי להתגונן מפני בורא העולם ולמרוד בו על שהביא את המבול כעונש, ומוטט מוסדות תבל, ולנסות להעביר את השלטון לאנושות כשלטון מרד.


"אמר רבי שמעון: בשעה שבנו בני אדם את המגדל, קרא הקב"ה לשבעים המלאכים המסבבים את כיסא כבודו, ואמר להם: בואו ונבלבל לשונם לשבעים אומות ולשבעים לשון, שנאמר 'הבה נרדה', ארדה אין כתיב כאן אלא נרדה". כל אחת מן השפות הנזכרות מסמלת את אחת משבעים אומות העולם, אשר לכל אחת מלאך הסובב את כיסא הכבוד. וכך גם כתב הרמב"ן בפרשת בהעלותך (במדבר י"א, ט"ז), שלשבעים אומות העולם ישנה נציגות ברקיע, ולכל אחת מהן יש מזל ושר בשמים, והביא לכך סימוכין בכתובים.


בית הדין של הסנהדרין החדשה הניח נדבך ראשון לארגון "שבעים האומות" – "המקבלות עולו של בורא העולם ומנהיגו, כפי שהוא מוכּר מדברי ימי העולם והיקום כולו, כפי שהוא מתגלה בחיים האישיים, בהיסטוריה של כל אומה ולשון לבניין ולחורבן, לשכר ועונש, כפי שהוא מתגלה בתנ"ך ומודיע את חוקיו, ומטרת ההיסטוריה שהיא עבודת האל במקדשו לרצונו ובכל מקום מכוח הקדושה היוצאת מציון" – כחלופה מתקנת לארגון האומות המאוחדות, שהפך לדעת חברי הסנהדרין למוסד הפועל נגד חובות האדם וחובות האומות.


בסיסו של ארגון שבעים האומות נעוץ באמונה בקדושת התנ"ך כולו; בקדושת האדם והאנושות – כל בני נוח יוצאי התיבה; בקדושת ירושלים והמקדש ובקדושת הברית אשר כרת הא-ל עם כל יוצאי התיבה. כולנו יוצאי התיבה ומוזהרים מפני מבול של אש. אין שלום ללא המשפט בירושלים ולא משפט בינלאומי היוצא מציון באמצעות בית דין בינלאומי. לכל אומה יש שר בשמים. כל מדינה ועם וקבוצה אתנית הרואה עצמה מחוברת לאנושות ואחראית בברית אחים איש לרעהו ולשלומו מוזמנת לארגון.


הארגון שואף לגאולת האדם והעולם ולתיקונו; לכבוד האדם, המשפחה, השבט, האומה והמדינה וחירותם, תוך שמירת החובות והזכויות באופן שוויוני כפי חוקת התנ"ך והמשפט הבינלאומי המוטבע בו. הארגון דואג לשמירת כדור הארץ, לחלוקה צודקת של משאבים, להימנעות מחמד ומגזל. הוא מכוון לשמר את לשונה ותרבותה, מרחבה וגבולותיה של כל חברה. כמו כן, הוא שולל שליטה של אדם באדם.


סדר היום של שבעים האומות כולל משימות שונות, כגון: יצירת מטבע בינלאומית מוכּרת, מאובטחת ערכית וכלכלית תחת פיקוח; בקרה על תאגידי תקשורת המונים, כמו פייסבוק וגוגל; ביטול מונופולים וקרטלים שלא על דעת הארגון; לחימה בעוני, בבורות ובבערות; הגנה על כל התרבויות והשפות; הגנה מפני מעשי איבה לא מוצדקים; הגנה על ערכי היסוד למניעת שפיכות דמים, גילוי עריות ועבודה זרה; הגנה על המשפט הבינלאומי על פי התנ"ך; בקרה על ארגון האומות המאוחדות, ושלילתו כל עוד אינו יושב בירושלים כחלק ממערכת המשפט מציון ומקבל את חוקיו של ארגון שבעים האומות.


כל החברות בארגון מסייעות לבניין המקדש בהר המוריה לרצונן, ועולות אליו לרגל לרצונן כאשר ייבנה. בניין המקדש אינו מחייב הרס של מבנים קיימים בהר הבית אלא התאמתם להתגשמות נבואות התנ"ך ככל שדתות אינן משתררות על מקום המקדש.


כוונת הסנהדרין להקים גם – במקום בית הדין הפלילי הבינלאומי בהאג – בית דין בינלאומי המסונף לארגון, שמושבו בהר ציון, ירושלים: "עשיית הצדק והחסד מכוח החוק האלוקי ומקום הארתו בציון, עיר הצדק, קריה נאמנה, היא תנאי לשלום האומות, העמים והמדינות, לפי ששלום ביניהן הוא שלום כל העולם כולו. הדין, האמת, הצדק והחסד ויישומם, עושים שלום בעולם [...]. יש צורך מובהק במוסד משפטי בינלאומי הדן בצדק והעושה צדק ושלום לפי משפטי הא-לוהים שעיקרם חוקי התנ"ך".


לקראת כנס כינון ארגון שבעים האומות, הסנהדרין ביקשה אישור להזמין את כל האומות (בנוסף לאזרחי מדינת ישראל וראשיה) לעלייה להר הבית; כמו כן, לעריכת טקס "קבלת ברית בני נוח" על הר הזיתים.


ברכת הרב יואל שוורץ


"שלום לכל אומות העולם. תהליך היסטורי של שיבת ציון השלישית: ארץ-ישראל גן עדן, עם ישראל חוזר בהמוניו לארץ-ישראל, עם ישראל חוזר ליהדותו, ואף הרבה אחרים מבקשים להצטרף. צריך רשות מאומות העולם כדי לחזור לארץ. אנחנו זרעים של העולם – הקדוש ברוך הוא פיזר אותנו ברחבי העולם, והנה חזרנו לארץ. באנו לא בשביל להתנתק אלא 'כי מציון תצא תורה'. אומות העולם: אתם לא חייבים להתגייר. הקדוש ברוך הוא אוהב אתכם כפי שאתם – כל אחד והניצוץ שלו. כולנו צריכים להיות עובדי השם, מאמינים בא‑לוהים, ועושי דברו. בואו נעבוד ביחד את האלוקים: 'כי ביתי בית תפילה יקרא לכל העמים'" [ישעיהו, נ"ו: ז'].


עליית האומות להר הבית

ביום השני לכינוס, יום חמישי בבוקר, עלו באי הכנס להר הבית, לאחר ביצוע ההכנות המתאימות. במקום קיבל את פנינו הרב יוסף אלבוים, מנאמני הר הבית החרדים; חסיד בעלזא, ומי שעומד בראש "התנועה לכינון המקדש". אלבוים הכריז: "חזרנו לבית חיינו, לשורש שלנו [...]. ראינו נחשונים מכל אומות העולם שעוזרים לנו לחזור לכאן. אני נושא תפילה שלמה שכל שבעים האומות יגיעו לכאן ויתפללו עִם ישראל".בכנס ובסיור השתתפה גם נסיכה שייצגה את הרפובליקה המרכז אפריקנית קמרון.וכמו כן נציגים אחרים.לאחר השירה בשער השלשלת – "השבעתי אתכם" – אנו ממהרים למעמד הברית בהר הזיתים, לנוכח שער המזרח.


מעמד הקורבן

פרופ' הלל ויס מסביר כי "קורבן" פירושו להתקרב לבורא עולם. ברית נוח ברורה מאוד: "ויצא נוח ובניו ואשתו ונשי בניו איתו. כל החיה, כל הרמש, וכל העוף, כל רומש על הארץ למשפחותיהם יצאו מן התיבה. ויבן נוח מזבח לה', וייקח מכל הבהמה הטהורה ומכל העוף הטהור ויעל עולת במזבח" [בראשית ח', י"ח-כ']. כל אדם בעולם הוא צלם אלוקים. הקורבן מזכיר לאדם להתקרב לאלוקים.


הרב אליצור סגל מגיע במיוחד, כדי לתת הכשרת הלכתי לטקס. הוא נושא דברים: "עוד ימים אחדים יחול יום הדין, שבו כל באי העולם עומדים לדין לפני ה' א-להי השמים וא-להי הארץ. ביום הזה אנו צריכים להקריב קורבנות שונים אבל איננו יכולים לעשות זאת, כי בית המקדש עמד על הר הבית שמול עיניכם חרב בעוונותינו. אני שמח שבאתם להקריב כאן קורבן לה' לקראת יום הדין. אני גם מקנא בכם שאתם יכולים לעשות את מה שנמנע מאיתנו. נקווה שקורבנכם יהיה רצוי לפני ה' כקורבנו של נוח אבי כולנו, שבזכותו נשבע ה' שלא יביא עוד מבול לעולם ולא ישחת בשר. אני מעריץ אתכם על רצונכם הטוב לקיום דבר ה' בספר התנ"ך. תבורכו כולם".


הרב סגל הסביר בתמצית, בדף הפייסבוק שלו, את הלכות קורבן בן נוח:


"מעלה גדולה לבן נוח להקריב קורבן לה'. ובזכות הקורבן נשבע ה' לנוח שלא יביא עוד מבול על הארץ (בראשית ח', כ"א). לצערנו, בגלל חורבן בית המקדש יהודים מנועים כרגע מהקרבה, ולכן מעלתם של הגויים בהקרבה גדולה יותר מאשר בזמן רגיל. לבן נוח מותר להקריב מבעלי חיים המותרים באכילה לישראל, כמו: בקר, כבשים, עיזים, תורים ובני יונה. לבן נוח מותר להקריב גם מבעלי חיים המותרים באכילה לישראל שאינם קרבים בבית המקדש הישראלי. למשל: צבאים, ג'ירפות, תרנגולים ודומיהם. דברים האסורים באכילה לישראל אסור לבן נוח להקריב לה', למשל: חזירים, סוסים, ודומיהם. לבן נוח מותר להקריב בבמה שלו עולות, מנחות שאינן נאכלות, קטורת, נסכי יין שמן ומים, ולהדליק מנורה. הקרבת שלמים שנויה במחלוקת. בכל מקרה, השלמים אינם נאכלים אלא החלקים שבקורבן ישראל נאכלים – נשרפים בנפרד, מחוץ למזבח. על הקורבן להיות שלם באבריו. וכאשר מדובר בעוף – ללא מריטת נוצות, וכן שלא יהיה יתיר אבר או סרוח. אבל אין פוסלים בו המומין הפוסלים קורבן שבבית המקדש. קורבן בני נוח אינו טעון הפשֵט וניתוח אלא ניתן להעלותו שלם. על חפצי ההקרבה – סכין השחיטה, הכלים, המזבח, האבנים ודומיהם – להיות חדשים ללא שימוש קודם לחולין. וכן, לאחר ההקרבה אסור להשתמש בהם לחולין; אבל מותר ורצוי לשמרם לצורך הקרבה חוזרת. מותר ורצוי ליהודים ללמד לגויים כיצד להקריב ולהכין להם את הקורבנות ואת כל מכשירי ההקרבה; אבל בהקרבה עצמה אסור ליהודי לסייען או לעשות שליחותן, מכיוון שליהודי מותר להקריב רק בבית המקדש. מותר לבן נוח להקטיר קטורת הזהה לקטורת המוקטרת בבית המקדש; אבל אם יהודי הכין את הקטורת הזו עליו לחסר אחד מסממניה או להוסיף עליו, מכיוון שליהודי אסור להכין קטורת הזהה לקטורת שבבית המקדש שלא לצורך הקטרה בבית המקדש. עדיף שהמקריבים בבמת בני נוח יהיו בכורות. ואין דבר זה מעכב. ליופי ולהידור כדאי שהנבחרים להקריב יהיו דומים ככל האפשר ולבושים בבגדים זהים ככל האפשר ואין הידור זה מעכב. יהי רצון שתתקיים בכם בני נוח המקריבים לה' נבואת מלאכי – כי ממזרח שמש ועד מבואו גדול שמי בגוים ובכל מקום מוקטר מוגש לשמי, ומנחה טהורה, כי גדול שמי בגוים אמר ה' צבאו-ת (מלאכי, א': י"א)".


באשר לשאלה מדוע קורבנות דווקא, ומה עם יתר המצוות? הרב סגל ענה כי הקרֵב קורבנות אינה מצווה נוספת אלא מרבית המצוות. התורה כולה סובבת מסביב לציר המהותי הזה.


הרב יואל שוורץ, אב בית דין של הסנהדרין ובני נוח, נושא דברים: "אנו ניצבים מול הר הבית, בציפייה שנזכה בקרוב להיכנס לשם ולהקריב קורבנות. היהודים לא יכולים להקריב, לכן אנחנו מודים לכם שעם הקורבן שלכם, גם אנחנו נתפטר ממצווה קדושה זו. מקווה שהקדוש ברוך הוא יקבל את תפילת כל העולם, ועם ישראל, וידון אותנו לשנה טובה".


בנוף מלא ההוד, מול הר הבית, הרבנים מתרוצצים ומניחים אבנים וקרשים ליצירת המזבח. בצד הרחבה, בן נוח שבחר ליטול על עצמו את מעשה השחיטה. הוא מלטף את השעיר ביד רכה; דמעות תנין זולגות מעיניו.


במהלך הטקס, על כל שלביו, חלה בו טרנספורמציה של ממש:


בשיחה אישית, לקראת סיום הכנס, הוא אומר לי: "הרגשתי שאני מממש את הייעוד שלי, אבל אני יודע שהרבה מאוד אנשים לא יסלחו לי על מה שעשיתי היום".

179 צפיות