• עידן ירון

האם הטבח שביצע ד"ר ברוך גולדשטיין במערת המכפלה היה צפוי?

ד"ר גולדשטיין היה פעיל הליגה להגנה יהודית של הרב מאיר כהנא. הוא המשיך בדרך זאת גם אחרי עלייתו ארצה (1982), ונטל חלק בתנועת כך שהרב כהנא ייסד עם עלייתו ארצה (1971).


ד"ר גולדשטיין הופיע במקום השלישי ברשימת כך לקראת הבחירות לכנסת האחת‑עשרה (אוגוסט 1984), וכן ברשימת התנועה לקראת הבחירות לכנסת השתים-עשרה (נובמבר 1988). הוא רץ ונבחר מטעם התנועה למועצת קריית ארבע, ואף כיהן כחבר במועצה עד אמצע 1993 – עת שהתפטר כדי לפנות את מקומו לברוך מרזל.


"ועדת החקירה לעניין הטבח במערת המכפלה" הגיעה למסקנה כי, בניתוח שלאחר מעשה, הייתה לד"ר גולדשטיין "תפיסה קיצונית וקנאית של תנועת כך (לרבות ההטפה לנקם ולתגובה אלימה). לפי השקפתו, המטרה והשליחות שאותן הציב לעצמו מקדשות את האמצעים ומסלקות כל מעצור. קנאותו לא הכּירה בעליונות החוק או במרותן של רשויות המדינה. לדידו קבעה תורת כהנא הנושאת עימה פנטיות דתית ושנאה לערבים [...]. היה טמון בו כל העת רצון לנקום את רצח מורו ורבו הרב כהנא – רצון ששמר כנראה להזדמנות נאותה בעיניו, ואשר אותו חיבר לרצונו לפגוע בתהליך השלום [...]. הוא ראה עצמו כשליח של עם ישראל, המצוּוה לפעול על פי רצונו של הבורא [...]. התגבש אצלו ככל הנראה הרצון לבצע מעשה חריג בחומרתו ובקיצוניותו, שיעצור את התהליך המדיני בו ראה סכנה רבתי. לפי הבנתו, רק פיגוע רציני שיעשה רעש עולמי יעצור את התהליך".


אני מחזיק בידי גיליון מקופל (מוכתם בתחתיתו) מטעם "מרכז קהילתי קריית ארבע חברון", הנושא את הכותרת: "תגובות ראשונות על הרצח הנתעב של הרב מאיר כהנא" (נובמבר 1990).


מתברר כי כבר אז – למעלה משלוש שנים לפני הטבח שביצע ד"ר גולדשטיין במערת המכפלה – אפשר היה לעמוד במפורש על עמדותיו הקיצוניות ועל צידודו במעשי נקם נגד ערבים.


בגיליון מופיעים דבריהם של הרב אליעזר ולדמן, ראש ישיבת ניר, קריית ארבע; צבי קצובר, ראש המועצה המקומית קריית ארבע; הרב משה לוינגר; ח"כ אלייקים העצני; מאיר בן גור, חבר המועצה המקומית.


בתחתית הגיליון משמאל מופיעים דבריו של ד"ר ברוך גולדשטיין, חבר המועצה המקומית, שאני מביאם בשלמותם להלן:


"שם ישראל לא זכה להכיר את גדולתו של הרב מאיר כהנא זצ"ל אשר משחר נעוריו הקדיש את חייו עד יומו האחרון להוציא את בני דורו מחשכת תרבויות זרות ולהפיח בהם זהות וגאווה יהודית על בסיס ביטחון ה' ואמונה בתורת ישראל.


הוא היה ראוי להנהיג את ישראל; אך, כנראה, דורנו לא היה ראוי לו.


מעשי נקם רבים יבואו ויבורכו כיאה לכל אובדן חיי יהודי באשר הוא, ובמיוחד על אובדן גדול וצדיק זה, הי"ד; אך הצורך המתחייב (ולא כסיסמה בלבד) אחר פטירתו הוא הגברת פרסום דעותיו והליכותיו להלכה ולמעשה, ולהמשיך להשתחרר מגאווה פסולה ומאטימות הלב שמנעו מרבים וטובים את מסריו בחייו.


יבוא יום והרב כהנא זצ"ל הי"ד יוכר על ידי כל שכבות הציבור כאחד מגדולי הרוח בתולדות עם ישראל, ויקוימו בו דברי חז"ל: 'גדולים וצדיקים במיתתם יותר מבחייהם'.


יהי רצון שמיתתו תכפר על עוונות הדור, ושנזכה במהרה לגאולה שהוא כה נכסף אליה, בעודו איתנו".

366 צפיות