• עידן ירון

הרב מאיר כהנא – הרב צבי יהודה הכהן קוק

בינואר 1958, הרב מאיר כהנא ביקר בישראל. במשך הביקור, הוא הביע משאלה לידידו משכבר הימים הרב אליעזר ולדמן להיפגש עם הרב צבי יהודה הכהן קוק. הרב ולדמן ארגן פגישה כזאת, וליווה את הרב כהנא לביתו של הרב קוק בשכונת גאולה שבירושלים. כאשר הם נפגשו, הרב כהנא אמר לרב קוק שהוא בא "להשתקע בארץ". הרב קוק השיב: "בישראל איננו משתקעים, אנו מתעלים".


באוקטובר 1971, בחג הסוכות, הרב כהנא ביקר בסוכתו של הרב צבי יהודה הכהן קוק. הרב קוק הזמין את הרב כהנא להתלוות אליו אל הכותל המערבי. לפני יציאתם, הרב קוק ביקש מתלמיד להביא מצלמה, והם צולמו יחדיו בסוכה ושוב בכותל המערבי. התלמיד מספר כי הרב קוק לא אהב להצטלם, אבל הוא העריך את הרב כהנא עד כדי כך שביקש להצטלם איתו.כאשר הרב מאיר כהנא נעצר בחשד שעמד בראש קנוניה לחטיפת דיפלומט רוסי השוהה בארצות הברית, ובחשדות נוספים, הרב צבי יהודה כתב מכתב מחאה (מרס 1975): "מתוך אמת כל מעמקי ליבי הנני מביע בזה הזדעזעותי ושאט נפשי על הידיעה המכאיבה ממעצרו של הרב מאיר כהנא. כל אדם ישר יכיר וירגיש סילוף הצדק והיושר אשר בפעולה מגונה זאת ביחס אל אדם נעלה ודגול כזה, אשר כל כוחותיו, כישרונותיו ופעולותיו נתונים המה למאבק הקודש של הצדק והיושר ותוקף חייו וכבודו של עמו ישראל".


ביולי 1976, הרב מאיר כהנא הותקף על ידי שלושה גברים, בדרכו הביתה משיעור הערב הקבוע שלימד בדירת תלמידיו. הוא חזר לביתו לאחר טיפול רפואי בתחנת מגן דוד אדום, כאשר ראשו חבוש וזרועו חבולה. בעקבות האירוע, הרב צבי יהודה הכהן קוק, ראש ישיבת מרכז הרב ומנהיגו הרוחני של גוש אמונים, כתב לו ברכת רפואה שלמה: "לכבוד ידידי היקר והנעלה והדגול ר' מאיר כהנא שליט"א, מכל מעמקי לבבי ונפשי הנני מביע לכבודך שפעת ברכותיי הנאמנות, ממקור אמירתן בתורה, ממרום משגב קדשנו ותפארתנו, לרפואה והבראה שלמה ומהירה, בכל רמ"ח אבריך ושס"ה גידיך, בע"ה, ובמידת קווי ד' תחליף כוח מחוּדש ומרוענן, תתאושש, תתגבר, תתחזק תתאמץ, בהשראת גבורת ישראל ועוטרו בתפארה, תוסיף תשתכלל קידוש שם ד' המופיע בתקומת עמו".


לקראת ההתמודדות לכנסת התשיעית, הרב מאיר כהנא זכה לתמיכתו של הרב צבי יהודה. הרב פרסם "גילוי דעה" (ינואר 1977), ובו תמיכה במועמדותו של הרב כהנא לכנסת. גילוי הדעה של הרב קוק פורסם במודעות ובעלונים של תנועת כ"ך. במודעה בעיתון מעריב פורסם צילום גילוי הדעה בכתב ידו של הרב קוק, לצד טקסט מוקלד של הדברים: "הופעתו של הרב מאיר כהנא וכל תוקף דבריו על הבמה הכלל ישראלית בכנסת, בוודאי מוכנה להוסיף אומץ ותועלת במאבק המחויב והנשגב למשמרת נאמנותו והצלחתה למען כל שלמותה של ארץ חיינו כולה".


בטקס הנחת אבן הפינה לגרעין של כהנא על הר גריזים (מאי 1977), הרב צבי יהודה שיבח את מאמציו של הרב כהנא לקיום מצוות יישוב ארץ-ישראל, ובירך את באי הטקס: "להדרת כבוד יקירי נכבדי הרב מאיר כהנא וכל קהל המתכנסים בטקס הנחת אבן הפינה בהר גריזים. כל עתרת השלום והברכה ממקור הברכות האמורות בתורה, מתוך כל מעמקי-מרומי לבבי ונפשי, וכל עצמותיי תאמרנה השתייכות כולי בחגיגת הופעת המעשה הגדול והנשגב הזה, אשר כעת ייאמר ליעקב ולישראל מה פעל א-ל הנותן עוז תעצומות לעם [...]".


בתגובה לכינוי מעשיו "חילול השם", בכינוס רבנים ותלמידים של ישיבת בני עקיבא, הרב כהנא פרסם את דברי התמיכה של הרב צבי יהודה קוק במודעות בעיתונים מעריב וכן ידיעות אחרונות.


לאחר הבחירות, הרב קוק הבהיר ש"ראוי והגון לתת אפשרות לרב כהנא להשמיע דבריו מעל במת הכנסת", אף שהוא אינו מסכים לחלוטין עם "פרטי דבריו". הוא הוסיף: "לקראת הידיעה על מאמצי פעילותו [...], בניסיון התחלת התאחזות בסביבת שומרון [הר גריזים], שמחתי וכתבתי מכתב ברכה המשבח אותו ואת מעשיו [...]. העיקר כי נוסיף ונרבה לכבד ולאהוב זה את זה גם אם קיימים חילוקי דעות וסגנונות מסוימים".


הרב כהנא היה מאוכזב מאוד; הוא סמך על תמיכתו של הרב צבי יהודה הכהן קוק באופן מפורש ונמרץ יותר.


לקראת הבחירות לכנסת העשירית (1981), הרב קוק כתב "גילוי דעה" התומך במועמדותו של הרב כהנא לכנסת, באותו נוסח שבו כתב מערכת הבחירות הקודמת, מלבד הוספת שמו של הרב ישראל אריאל, רבה של העיר ימית, שרץ עם הרב כהנא כמועמד ברשימתו לכנסת. הרב קוק נתן לרבנים את גילו הדעה כאשר אלה ביקרו בביתו; הרב קוק היה אז בן תשעים, רתוק למיטתו, ותלמידי ישיבת "מרכז הרב" שהו לצידו במשך כל שעות היממה.


עם פטירתו של הרב צבי יהודה הכהן קוק במרס 1982 – בתקופה הסוערת של הניסיונות לעצור את הנסיגה מסיני – הרב כהנא נסע ללוויה בירושלים. לאחר הלוויה, הוא הלך למשרדי תנועת כ"ך לשכפל עלונים להפצה בימית, לשם חזר למחרת בבוקר.


* הכתבה מבוססת על: ליבי כהנא, הרב מאיר כהנא: חייו ומשנתו, כרך ב' – תשל"ו-תשמ"ג. ירושלים: המכון להוצאת כתבי הרב מאיר כהנא, 2017; Libby Kahane, Rabbi Meir Kahane: His Life and Thought – Vol. 1, 1932-1975/ Jerusalem: Institute for the Publication of the Writings of Rabbi Meir Kahane, 2008.

201 צפיות