• עידן ירון

עמדתו של הרב צבי יהודה הכהן קוק (הרצי"ה): מלחמת אחים על שטחי יהודה ושומרון

עודכן ב: 20 יול 2019

הרב צבי יהודה הבהיר לרמטכ"ל דאז מוטה גור: "את אשר הזהרתי בשעתו את משה דיין הנני מחויב לחזור ולהזכיר, כי על שלטוננו המוחלט במלוא מרחב ארץ חיינו ביהודה ושומרון תהיה בהחלט מלחמה בתוכנו. והננו מחויבים מן התורה למסירות נפש ממש נגד כל כפייה מצד מישהו [...] על מצוות כיבושנו את ארצנו ושלטוננו עליה" (גאולת אור הצב"י, 139; ארץ הצבי, ל"ו).


הרצי"ה חזר והבהיר זאת לשר הביטחון דאז שמעון פרס: "את אשר הזהרתי בשעתו את משה דיין, הנני חוזר לך, כי כל הוויתורים הטריטוריאליים הם דברים בטלים ומבוטלים, לא יקומו ולא יהיו. על יהודה ושומרון תהיה גם מלחמה פנימית" (גאולת אור הצב"י, 140; ארץ הצבי, ל"ח).


כן חזר והבהיר פעמים רבות: "כתבתי למשה דיין: 'דע שעל יהודה ושומרון תהיה מלחמה'. מלחמת אחים?! מלחמת אחים אינני רוצה!! אך אין זה משנה, האמירה הזאת, האיוּם הזה, שיכול להיות על מנת כן, היא העמדה שלנו, בתוקף ועוז וקידוש השם, לזכור להזכיר בלי הרף לממשלה, לעם ישראל ולצבאות ישראל, שאין להעלות על הדעת ספק של הרהור של החלשת אחיזתנו בכל מלוא רוחב ארצנו. איננו בעלי בית על הארץ הזאת מבחינה משפטית, אנו רק נציגים של כלל ישראל" (ארץ הצבי, ל"ז; שיחות הרב צבי יהודה, הוספה לחוברת 25).


בשיחה (תשל"ד) אמר הרב באשר ל"מסירות נפש על ארץ-ישראל": "לגבי יהודה, שומרון והגולן [...] אנו קשורים להם בהתקשרות הנצחית של עם ישראל לאדמת הקודש. יש לעמוד על כך במסירות נפש בכל תוקף בלא שום ויתורים. אין מקום להעלות על הדעת שום ויתור אפילו על מילימטר אחד מרובע של נחלת ד'. לא תיתכן פגיעה בגבולות נחלתנו, חס ושלום [...]. צריך שמירה על נחלת אבותינו, ויש להיאבק על כך עד הסוף, בלא שום ויתור ובמסירות נפש".

39 צפיות