• עידן ירון

מראי מקום

עודכן ב: 22 מאי 2019

מתוך: "מחתרת בת עין"

לפרק הקודם | לראשי הפרקים


אדלשטיין, ארנון, "פרופילאות של רצח סדרתי: מצב הידע כיום", קרימינולוגיה ישראלית ו, תשע"ז: 63-37.

אמיר, מנחם, "ארגוני טרור וארגוני פשע מאורגן: הדמיון, השוני והקשר ביניהם", משטרה וחברה 5, 2001: 132-107.

אנדרסון, בנדיקט, קהילות מדומיינות. תל אביב: האוניברסיטה הפתוחה, 2000.

ארון, ריימון, ציוני דרך בהגות הסוציולוגית – חלק ב. תל אביב: האוניברסיטה הפתוחה, 1994.

אשכנזי, עופר, איינשטיין ופרויד והמלחמה הבאה: בעקבות חליפת המכתבים "למה מלחמה". ירושלים: כרמל, 2018.

בייט-מרום, רות ואשכנזי, מיכאל, שיטות מחקר במדעי החברה: עקרונות המחקר וסגנונותיו – יחידה 4: מחקר אתנוגרפי. רעננה: האוניברסיטה הפתוחה, 2012.

בן חורין, מיכאל (עורך), ברוך הגבר: ספר זיכרון לקדוש ד"ר ברוך גולדשטיין הי"ד. הגולן: שלום על ישראל, תשנ"ה.

בקריה, צ'זרה, על פשעים ועל עונשים (עורך: שחר אלדד, תרגום: עתליה זילבר). ירושלים: המרכז האקדמי שלם, 2018.

בר-זוהר, מיכאל ומשעל, ניסים, חיסול ממוקד: שב"כ – המבצעים הגדולים. תל אביב: ידיעות אחרונות, 2017.

גבתון, דן, "תיאוריה המעוגנת בשדה: משמעות תהליך ניתוח הנתונים ובניית התיאוריה במחקר איכותי", בתוך צבר-בן יהושע, נעמה (עורכת), מסורות וזרמים במחקר האיכותי. לוד: דביר, 2016: 227-195.

גילון, כרמי, האזרח כ'. תל אביב: קונטנטו, 2017.

גרוסמן, דויד, הזמן הצהוב. תל אביב: הקיבוץ המאוחד, 1987.

גרינברג, אורי צבי, רחובות הנהר: ספר האיליות והכוח. ירושלים: שוקן, 1978.

הגר-לאו, יהושע, העוז והענווה: בירור נושאי ביטחון, צבא ומלחמה בהשקפת הרמב"ם. בית יתיר: המכינה הקדם-צבאית הישיבתית, 1993.

היים, שטפן, דוח המלך דוד. ירושלים: כתר, 1987.

הלר, יוסף, לח"י, אידיאולוגיה ופוליטיקה, 1949-1940. ירושלים: מרכז שזר, בית ההוצאה כתר, 1989.

זקבך, אפרת, "פעולת הנקם של מאיר הר ציון: מציאות וזיכרון", ישראל 21, 2013: 59-37.

חֶבר, חנן, מולדת המוות יפה: אסתטיקה ופוליטיקה בשירת אורי צבי גרינברג. תל אביב: עם עובד, 2004.

חורב, שי, פובליציסט ולוחם: השקפת עולמו ומקומו האידיאולוגי של ישראל אלדד (שייב) – הוגה דעות וחולם מימי הנהגת הלח"י לרעיון מלכות ישראל. חיפה: דוכיפת, 2013.

חן, שרינה, "במהרה בימינו...": תמורות ביחסו של הציבור הדתי-לאומי להר הבית. קריית שדה בוקר: מכון בן-גוריון לחקר ישראל והציונות.

טוויין, מארק, הרפתקאותיו של האקלברי פין (תרגם מאנגלית והוסיף הערות: יניב פרקש). תל אביב: אריה ניר, 2004.

טורצקי, מאירה (בר), מסעות אל החצר האחורית. תל אביב: הוצאת הקיבוץ המאוחד, 2017.

ירון, עידן, מעשה שקולניק: רצח אידיאולוגי של מחבל כפות. חיפה: פרדס, 2017.

ירון, עידן, קורבנות מלחמה: הריגה-פציעה בשדה הקרב. ירושלים: כרמל, 2017א.

כהנא, בנימין זאב, הגדה של פסח: הגדת הרעיון. תפוח: ישיבת הרעיון היהודי, תשנ"ז.

ליכטנשטיין, משה, נספח: ההתנתקות: כתב הגנה", בתוך ברט, שאול וברט, יצחק (עורכים), בסערת העקירה: עשר שיחות בישיבת הר עציון. תל אביב: ידיעות אחרונות, 2007: 254-231.

לינדקוויסט, סוון, השמידו את כל הפראים! תל אביב: עם עובד, 2017.

סגל, חגי, "אחים יקרים": קורות המחתרת היהודית. ירושלים: כתר, 1987.

סיון, עמנואל, אלמונד, גבריאל א' ואפלבי, סקוט ר', קנאות דתית מודרנית: יהדות, נצרות, אסלאם, הינדואיזם. תל אביב: ידיעות אחרונות, 2004.

ענברי, מוטי, פונדמנטליזם יהודי והר הבית. ירושלים: האוניברסיטה העברית – ספריית אשכולות, 2008.

פלג, מולי, להפיץ את זעם האל: מגוש אמונים עד כיכר רבין. תל אביב: הקיבוץ המאוחד, 1997.

פלנגן, ריצ'רד, הדרך הצרה אל הצפון העמוק. תל אביב: מטר, 2017.

עציון, יהודה, הארנק של יהושע כהן. כפר עציון: בית ספר שדה כפר עציון, 2017.

קוטזי, ג"מ וקורץ, ארבלה, סיפור טוב. תל אביב: עם עובד, 2018.

קמחי, שאול ואבן, שמואל, "מי הם מתאבדי הטרור? טיפולוגיה של מחבלים מתאבדים פלסטינים", עדכן אסטרטגי 6 (2), ספטמבר 2003: 26-22.

קאפח, יחיא, ספר מלחמות ה'. רמת גן, מהדורה דיגיטלית, תשע"ה.

שביד, אליעזר, רעיון העם הנבחר והליברליות החדשה. תל אביב: הקיבוץ המאוחד, 2016.

שגיא, אבי, אתגר השיבה אל המסורת. ירושלים: מכון שלום הרטמן, 2006.

שמיט, קרל, תאולוגיה פוליטית: ארבעה פרקים על תורת הריבונות (תרגום מגרמנית: רן הכהן; עריכה מדעית: ד"ר כריסטוף שמיט). תל אביב: רסלינג, 2005.

שנל, יצחק ומשעל, שאול, עקירה ממקום ושיח מתנחלים לקראת פינוי גוש קטיף. ירושלים: מכון פלורסהיימר למחקרי מדיניות, 2005.

שפרינצק, אהוד, איש הישר בעיניו. תל אביב: ספרית פועלים, 1986.

שפרינצק, אהוד, בין מחאה חוץ-פרלמנטרית לטרור: אלימות פוליטית בישראל. ירושלים: מכון ירושלים לחקר ישראל, 1995.

תובל-משיח, רבקה וספקטור-מרזל, גבריאלה, מחקר נרטיבי: תיאוריה, יצירה ופרשנות. תל אביב: מכון מופת, 2010.

Abrahams, Ray, Vigilant Citizens: Vigilantism and the State. Cambridge, UK: Polity Press, 1998

Alimi, Eitan Y., Demetriou, Charles and Bosi, Lorenzo, The Dynamics of Radicalization: A Relational and Comparative Perspective. Oxford: Oxford University Press, 2015

Ashour, Omar, The De-Radicalization of Jihadists: Transforming Armed Islamist Movements. London: Routledge, 2009

.Atran, Scott, Talking to the Enemy: Violent Extremism, Sacred Values and What it Means to be Human. London: Penguin, 2010

Barker-Beall, Christopher, Heath-Kelly, Charlotte and Jarvis, Lee (Eds.), Counter-Radicalisation: Critical Perspectives. New York: Routledge, 2015

Bebbell, Mark R. and Porter, Louise, "An Intelligence Assessment Framework for Identifying Individuals at Risk of Committing Acts of Violent Extremism against the West", Security Journal 25 (3), 2012: 212-228

BjØrgo, Tore and Horgan, John (Eds.), Leaving Terrorism Behind: Individual and Collective Disengagement. London: Routledge, 2009

Cohen, Louis, Manion, Lawrence and Morrison, Keith, Research Methods in Education. London: Routledge, 2018

Conover, Ted, Immersion: A Writer's Guide to Going Deep. Chicago: The University of Chicago Press, 2016

Dechesne, Mark, "Deradicalization: Not Soft, But Strategic", Criminal Law Social Change, 2011: 287-292

Douglas, Mary, Purity and Danger: An Analysis of Concepts of Pollution and Taboo. New York: Routledge, 2002

European Commission, "Terror Recruitment: A Commission's Communication Addressing the Factors Contributing to Violent Radicalisation", MEMO/05/329, 2006

Sprinzak, Ehud, "The Process of Delegitimation: Towards a Linkage Theory of Political Terrorism", Terrorism and Political Violence 3 (1), 1991: 50-68

Geertz, Clifford, "Deep Play: Notes on the Balinese Cockfight", Interpretation of Cultures. New York: Basic Books, 1973

German, Mike, Thinking Like a Terrorist: Insights of a Former FBI Undercover Agent. Washington: Potomac Books, 2007

Goldman, Jan (E.), Ethics of Spying: A reader for the Intelligence Professional, Vol. 2. Lanham: The Scarecrow Press, 2010

Grisham, John, The Chamber. New York: Bantam Dell, 1994

Hamden, Raymond H., Psychology of Terrorists. London: CRC Press, 2019

Hammersley, Martyn and Atkinson, Paul, Ethnography: Principles and Practice. London: Routledge, 1983

Holmes, Ronald M. and Holmes, Stephen T., Profiling Violent Crimes: An Integrative Tool. London: Sage, 1996

Horgan, John, The Psychology of Terrorism. London: Routledge, 2005

Horgan, John, Walking Away from Terrorism: Accounts of Disengagement from Radical and Extremist Movements. London: Routledge, 2009

Hugo, Richard, The Triggering Town: Lectures and Essays on Poetry and Writing. New York: Norton, 1979

Josselson, Ruthellen and Lieblich, Amia, "Narrative Research and Humanism", in Schneider, Kirk J., Bugental, James F. T. and Pierson, J. Fraser (Eds.), The Handbook of Humanistic Psychology. Thousand Oaks, CA: Sage, 2001: 275-289

Kekes, John, The Roots of Evil. New York: Cornell University Press, 2005

Khosrokhavar, Farhad, Radicalization: Why Some People Choose the Path of Violence. New York: The New Press, 2017

Koehler, Daniel, Understanding Deradicalization: Methods, Tools, and Programs for Countering Violent Extremism. London: Routledge, 2017

Kramer, Mark and Call, Wendy, Telling True Stories: A Nonfiction Writer's Guide from the Nieman Foundation of Harvard University. New York: Penguin, 2007

Lieblich, Amia, Tuval-Mashiach, Rivka and Zilber, Tamar, Narrative Research: Reading, Analysis and Interpretation. Thousand Oaks, CA: Sage, 1998

Pratten, David and Sen, Atreyee (Eds.), Global Vigilantes. London: Hurst, 1988

Primoratz, Igor, Terrorism: A Philosophical Investigation. Malden, MA: Polity Press, 2013

Rae, Jonathan, "Will it Ever be Possible to Profile the Terrorist?", Journal of Terrorism Research 3 (2), Autumn 2012: 64-74

Reed, Isaac A., Interpretation and Social Knowledge: On the Use of Theory in the Human Sciences. Chicago: University of Chicago Press, 2011

Reese, James and Ault, Richard, "A Psychological Assessment of Crime Profiling", FBI Law Enforcement Bulletin, March 1980

Rice, Stephen K. and Maltz, Michael D., Doing Ethnography in Criminology: Discovery through Fieldwork. Cham, Switzerland: Springer, 2018

Richardson, Louise, What Terrorists Want. New York: Random House, 2006

Ronczkowski, Michael R., Terrorism and Organized Hate Crime: Intelligence Gathering, Analysis, and Investigation. London: CRC Press, 2012

Rond, Mark de, Doctors at War: Life and Death in a Field Hospital. New York: Cornell University Press, 2017

Rubie, Peter, The Elements of Narrative Nonfiction: How to Write & Sell the Novel of True Events. New York: Amazon, 2018

Silke, Andrew, "Terrorists and Extremists in Prison: Psychological Issues in Management and Reform", in Silke, Andrew (Ed.), The Psychology of Counter-Terrorism. London: Routledge, 2011: 123-134

Silverman, David (Ed.) Qualitative Research. Los Angeles: Sage, 2016

Singer, Peter, The Expanding Circle: Ethics, Evolution, and Moral Progress. Princeton: Princeton University Press, 1981

Sprinzak, Ehud, Fundamentalism, Terrorism, and Democracy: The Case of Gush Emunim Underground. Washington: Smithsonian Institution – The Wilson Center, 1986

Sprinzak, Ehud, The Ascendance of Israel's Radical Right. New York: Oxford University Press, 1991

Tilly, Charles, The Politics of Collective Violence. Cambridge: Cambridge University Press, 2003

Torre, Carlos de la (Ed.), The Promise and Perils of Populism: Global Perspectives. Lexington, Kentucky: University Press of Kentucky, 2015

Townshend, Charles, Terrorism: A Very Short Introduction. Oxford: Oxford University Press, 2002

Turvey, Bret E. et al., "Introduction to Terrorism: Understanding and Interviewing Terrorists", in Turvey, Bert E. (Ed.), Criminal Profiling: An Introduction to Behavioral Evidence Analysis. Amsterdam: Elsevier, 2012: 569-583

Victoroff, Jeff and Kruglanski, Arie W. (Eds.), Psychology of Terrorism: Classic and Contemporary Insights. New York: Psychology Press, 2009

Weisburd, David, "Vigilantism as Rational Social Control: The Case of Gush Emunim Settlers", Political Anthropology 4 (2), 1984: 137-153


פסקי דין

בג"ץ 1920/00, ח"כ גלאון נ' ועד השחרורים, יורם שקולניק ואח', 11.5.2000.

בג"ץ 5277/13, האגודה לזכויות האזרח בישראל נ' שירות הביטחון הכללי ומשטרת ישראל, 7.2.2017.

בית המשפט הצבאי יהודה 2723/07, התביעה הצבאית נ' מודר מוסא אחמד אבו דיה, 17.2.2009.

ב"ש 001441/02, מדינת ישראל נ' יוסף בן-ברוך, 19.6.2002.

ב"ש 5613/02, מדינת ישראל נ' נתנאל עוזרי, 6.8.2002.

ב"ש 4739/03, מדינת ישראל נ' יצחק רפאל פס ומתתיהו שבו, 2.12.2004.

ב"ש 006296/04, שר הביטחון נ' נועם פדרמן, 6.6.2004.

ב"ש 4897-08, מדינת ישראל נ' יהודה כהן, 9.7.2012.

בש"פ 5649/02, יוסף בן-ברוך נ' מדינת ישראל, 9.7.2002.

בש"פ 2963/15, מדינת ישראל נ' שחר דוד אור ואחר, 30.4.2015.

דנ"פ 8613/96, ג'בארין נ' מדינת ישראל, 27.11.2000.

ע"א 43206-05-17, מזרחי ואח' נ' פלונית ואח', 24.4.2018.

ע"פ 317/83, אלן גודמן נ' מדינת ישראל, 29.8.1985.

ע"פ 410/85, דוד בן שימול נ' מדינת ישראל, 21.12.1986.

ע"פ 2831/95, הרב עידו אלבה נ' מדינת ישראל, 24.9.1996.

ע"פ 1836/91, אריה שלוש נ' מדינת ישראל, 2.4.1992.

ע"פ 1928/92, נחשון וולס נ' מדינת ישראל, 12.1.1994.

ע"פ 2796/95, ע"פ 2813/95, ע"פ 2814/95, פלונים נ' מדינת ישראל, 9.7.1997.

ע"פ 2506/96, דניאל מורלי נ' מדינת ישראל, 25.11.1997.

ע"פ 1742/91, עמי פופר נ' מדינת ישראל, 4.12.1997.

ע"פ 10110/03, ע"פ 10159/03, עופר גמליאל, שלומה דביר (זליגר וירדן מורג נ' מדינת ישראל, 30.9.2003.

ע"פ 1332/04, ע"פ 1530/04, מדינת ישראל נ' יצחק רפאל פס ומתתיהו שבו, 19.4.2004.

ע"פ 7115/04, יוסף בן-ברוך נ' מדינת ישראל, 21.11.2005.

ע"פ 645/05, שחר דביר-זליגר נ' מדינת ישראל, 21.9.2006.

ע"פ 9995/05, ע"פ 10735/05, מדינת ישראל נ' אלכסנדר רבינוביץ, 28.12.2006.

עת"א 16089-02-12, היועץ המשפטי לממשלה נ' ועדת השחרורים ועופר גמליאל, 9.4.2013.

עת"א 8938-01-14, היועץ המשפטי לממשלה נ' ועדת השחרורים ועופר גמליאל, 18.2.2014.

פ 216/3, מדינת ישראל נ' שחר דביר-זליגר, 3.11.2003.

פ 198/03, מדינת ישראל נ' יצחק רפאל פס ומתתיהו שבו, 29.1.2004.

פ"ח 005034/02, מדינת ישראל נ' ירדן מורג, שלמה דביר (זליגר) ועופר גמליאל, 2.4.2003.

פ"ח 5034/02, מדינת ישראל נ' ירדן מורג, שלמה דביר (זליגר) ועופר גמליאל, 17.9.2003.

פ"ח 5035/02, מדינת ישראל נ' יוסף בן-ברוך, 9.5.2002.

פ"ח 5035/03, מדינת ישראל נ' יוסף (בן נחמיה) בן-ברוך, 23.12.2003.

פ"ח 0905035/02, יוסף בן-ברוך נ' מדינת ישראל, 14.6.2004.

פ"ח 861/05, מדינת ישראל נ' אשר (בן דוד) ויזגן, 11.9.2006.

רע"ב 8571/07, מדינת ישראל נ' עופר גמליאל, 4.2.2008.

רע"ב 2786/13, פלוני נ' היועץ המשפטי לממשלה, 18.8.2013.

רע"ב 6566/13, שלמה 'דביר נ' היועץ המשפטי לממשלה ואחר, 11.2.2014.

רע"ב 5555-14, סלהב ראאל נ' ועדת השחרורים, 8.12.2014.

רע"ב 4612/16, פלוני נ' ועד השחרורים, 25.7.2016.

ת"א 14868-05-09, תמה דביר ואח' נ' אריקה בת יוסף מזרחי ומשטרת ישראל, 27.3.2017.

תיק מס' 2868/09, התביעה הצבאית נ' מוסא אבראהים מוסא חוסין, 1.8.2010.

ת"פ 203/84, מדינת ישראל נ' מנחם ליבני ואח', 22.7.1985.

ת"פ 251/94, הרב עידו אלבה נ' מדינת ישראל, 24.9.1996.

ת"פ 216/3, מדינת ישראל נ' שחר דביר-זליגר, 1.9.2004, 6.12.2004.

ת"פ 1035/04, מדינת ישראל נ' אלירן בן מאיר גולן, 26.6.2005.

תפ"ח 619/03, מדינת ישראל נ' צוריאל עמיאור, 24.4.2004.

תפ"ח 657-09, מדינת ישראל נ' איוון טייטל, 9.4.2013.

תפ"ח 24700-07-14, מדינת ישראל נ' יוסף חיים בן דוד ואחר', 30.11.2015.

תפ"ח 44503-08-15, מדינת ישראל נ' ישי שליסל, 19.4.2016.


תוכניות טלוויזיה

המלחמה הבאה (פרק ב'). במאי ומפיק: דן סיטון, ערוץ 2, 2004.

המלחמה עכשיו (פרק א'). במאי ומפיק: דן סיטון, ערוץ 2, 2004.

58 צפיות

פוסטים אחרונים

הצג הכול