• עידן ירון

"קבוצת המרד" ועמירם בן אוליאל – העמדה על דיוק הדברים של הרב שלמה אבינר

ע' (עידן ירון): לרב שלום וברכה, לא הבנתי ממאמרך המתייחס למקרה של דומא מדוע אתה כופר – כנקודה הראשונה – בקיומה של "תשתית המרד"? האם העובדות בעניין אינן מוכרות לך? האם אינך מכיר את מסמכי "למרד" וכדומה?


א' (הרב שלמה אבינר): כן, אך לא די בכך.


ע': כלומר? האם תוכל לפרט? היה גם מי שישב בכלא – במעצר מנהלי ובמאסר מקובל [הרשעה בעבירה פלילית, לפי החוק] – בעקבות זאת, למשך תקופות ארוכות.


א': שתי האשמות.


ע': אבל אין לשלול מכך את קיומה של "קבוצת המרד", לפחות בהצעת תפיסה אידיאולוגית. בן אוליאל הושפע ככל הנראה מהרוח הזאת, מבלי קשר לשאלת אשמתו.


א': אכן.


ע': ואם כך, אתה מעוניין לנסח מחדש את הסעיף הראשון בדבריך? ... בן אוליאל היה בוודאי מקורב למאיר אטינגר, למשה אורבך ולפעילים מרכזיים נוספים.


א': יש היגיון בזה ... יש לך הצעה?


ע': למיטב הבנתי: "למרות שעמירם בן אוליאל מזוהה עם מה שמכונה 'תשתית המרד', אין בכך כדי להעיד על אשמתו או על חפותו'".


א': בסדר, תודה, אשלח עתה.


תוצאות האירוע בדומא (צילום: מרים אלסטר)

סימוכין מפסק הדין של בן אוליאל ומהכרעת הדין של פלוני


מובאות מפסק הדין – תפ"ח 932-01-16, מדינת ישראל נ' בן אוליאל ואח', 19.6.2018: פסק הדין נפתח בקביעה כי "לחוקרי השב"כ הייתה תשתית לסבור ששני הנאשמים משתייכים למה שמכונה 'תשתית המרד'". בית המשפט קבע: "אשר לקיומה של תשתית המרד והפיגועים המיוחסים לה – חוות הדעת המודיעינית שהוגשה בעניין זה (ת/60) הינה קבילה, תוכנה אמין ומבוסס. המסקנה לפיה שרשרת הפיגועים המפורטים בה, ובהם הפיגוע בדומא והצתת כנסיית דורמיציון, בוצעו ברוח תשתית המרד – הינה סבירה ומתבקשת. הפיגועים המפורטים בחוות הדעת מלמדים על חומרתו של האיוּם הנשקף מתשתית המרד, שהמשך פעילותה עלול היה להביא לפגיעה בנפש וברכוש, באופן ההופך את התשתית ליעד ראוי לסיכול. ההנחה של חוקרי השב"כ לפיה הנאשמים [וביתר שאת, פלוני) משתייכים לתשתית המרד, הינה סבירה, מעוגנת בחומר הראיות שהוצג בפנינו והתווסף לשאר החומרים המודיעיניים שהיו בידיעת החוקרים עובר לחקירות הנאשמים. בנוסף נמצא לכך אישוש בחומר הראיות שנצבר במהלך החקירות לאחר מעצר הנאשמים".


אשר לעמירם בן-אוליאל, המדינה הפנתה לאישורו בעדותו בבית המשפט בדבר היכרותו עם מי שנחשב לראש התארגנות המרד, מאיר אטינגר.


מובאות מהכרעת הדין של פלוני, 24.10.2019: בית המשפט קבע: "במהלך שיחותיו עם המדובבים הודה הנאשם בביצוע מספר עבירות שכונו 'תג מחיר', שוחח לא מעט על הפיגוע בדומא, אך שלל כל קשר שלו אליו. במהלך שיחות אלו סיפר הנאשם רבות על האידאולוגיה שלו, על הקבוצה אליה משתייך, על 'נוער הגבעות', על משמעות פעולות 'תג מחיר', והזכיר שני שמות השייכים לקבוצה אורבך ואטינגר".

134 צפיות