• עידן ירון

תפקיד הכותב

תפקידי באתר זה הוא לשמש מעין "משגיח אותנטיוּת", כדי לתווך לציבור משכיל כללי – בצורה מקיפה, רחבה, מעמיקה, שקופה וצלולה ככל האפשר (ללא שיפוטיוּת והערכה של טוב ורע) – את מחשבותיהם, רגשותיהם ומעשיהם של היחידים והקבוצות שאני עוסק בהם; זאת כדי לאפשר לקוראים הכּרה והבנה שלהם – אם כי לא בהכרח הסכמה איתם.


ככל שניטיב להכּיר את הזולת, ונבין את מניעיו ופעולותיו, כך נוכל לגבש לעצמנו דעה מבוססת לגביו, ואף לעצב את זהותנו שלנו. מכאן אולי תצמח גם חברה מלוכדת יותר, חדורה פחות דעות קדומות וסטריאוטיפים, ומכּירה יותר במורכּבות וברב-צדדיוּת, במקום להסתפק בחד-ממדיוּת ובשטחיוּת.

27 צפיות