• עידן ירון

III: מטפורת "הכלב השחור"

עודכן ב: 18 מאי 2019

"מסתורי הכלב השחור"

לפרק הקודם | לראשי הפרקים | לפרק הבא


"כלב שחור" היא מטפורה רבת הבעה. היא ניזונה הן מהאסוציאציות השליליות המיוחסות ל"שחור", כפי שצוין בכתבה קודמת, והן מאלו המתייחסות ל"כלב", ומָעצימה את שניהם. "הכלב השחור" (black or dark hound) הוא אובייקט ארכיטיפי המעורר חלחלה, בעל מסורת ארוכה במיתוס ובפולקלור. "כלב שחור" מפורש שלילית גם בפענוח חלומות ומייצג לעיתים קרובות מוות.


מקורות המטפורה "כלב שחור" בעולם העתיק לוּטים בערפל; אולם אנו יודעים כי כלבים כשלעצמם זוהו לא פעם בתרבויות שונות עם המוות ועם החיים שלאחריו. בימי הביניים הכלב ייצג מגוון תכונות, רובן חיוביות: ידידות, נאמנות, אומץ ופיקחות. למרות שכלבים הוכרו כבני לוויה למכשפות ולשטן, הם נתפסו בדרך כלל בתקופה "חשוכה" זאת באור חיובי. כלבים קושרו באופן מפורש לרוע לפחות החֵל במאה השבע-עשרה. האמונה שכלבים מסוימים רעים מטיבם שרדה במאות הבאות באמונות טפלות ובפולקלור.האם יש כלבים רעים? ההלכה היהודית בהחלט סבורה כך, ואף קבעה: "כל מגדֵל כלב רע בתוך ביתו מונע חסד מתוך ביתו" (מסכת שבת, ס"ג); ובהסתייגות: "אסור לגדל כלב רע, אלא אם כן הוא אסור בשלשלאות של ברזל וקשור בהם. ובעיר הסמוכה לספָר מותר לגדלו; וקושרו ומתירו בלילה". ומוסיף שם הרמ"א שבזמן הזה, שאנו שרויין בין העכו"ם ואומות בכל עניין מותר, וכך הוא המנהג; "אולם אם הוא כלב רע, שיש לחוש שיזיק לבני אדם, אסור לגדלו, אלא אם כן קשור בשלשלאות של ברזל" (שולחן ערוך, חושן משפט, סימן ת"ט, ג').


* פרק זה מבוסס על: Shelley R. Adler, "Sudden Unexpected Nocturnal Death Syndrome among Hmong Immigrants: Examining the Role of 'Nightmares'", Journal of American Folklore 104, 1991: 54-71; David Gordon White, "Dogs Die", History of Religion 28, 1989: 285-286; Jeffrey Burton Russell, Lucifer: The Devil in the Middle Ages. Ithaca: Cornell University Press, 1984; Paul Foley, "'Black Dog' as a Metaphor for Depression': A Brief History", in Black Dog Institute Site, January 2005; Katharine M Briggs, A Dictionary of British Folk-Tales in the English Language. London: Routledge & Kegan Paul, 1970.


"מסתורי הכלב השחור"

לפרק הקודם | לראשי הפרקים | לפרק הבא

62 צפיות