• עידן ירון

II: אֵימי הצבע השחור

עודכן ב: 18 מאי 2019

"מסתורי הכלב השחור"

לפרק הקודם | לראשי הפרקים | לפרק הבא


סיפורי בריאה רבים מתחילים בהופעת האור מתוך החושך הראשוני; לעומת זאת, מיתולוגיות רבות מתארות את קץ העולם כדמדומים או כחֲשֵׁכָה – כהיעלמות האור בחושך מוחלט מקיף כול. אפשר להניח כי הזיהוי של הצבע השחור עם הרע נובע מפחדים קמאיים מפני אפלת הלילה וסכנותיו. כאנטי-תזה של כל הצבעים, השחור מקושר לחושך הבראשיתי ולחומר ההיולי חסר הצורה (prima materia). השחור מורה על כליה ומוות, בורות, ייאוש, סבילוּת מוחלטת, צער ורוע. השחור מסמל את הגבול המוחלט שאחריו חדלים החיים להתקיים, ובכך מביע את רעיון האפסוּת והכיליון. שחור הוא הסוף שאחריו אין ולא כלום. בהיות הצבע השחור השלילה עצמה, הוא מסמל ויתור, כניעה מוחלטת. התיאורטיקן של האמנות הרוסי ואסילי קאנדינסקי מתאר את צִלצולו של הצבע השחור, "כאַין שאין בו אפשרויות, כאַין מת לאחר שכבתה החמה, כשתיקה נצחית ללא עתיד וללא תקווה".


בדומה לתרבות המערבית בכלל, גם בזו היהודית-הישראלית קיימת נטייה לזהות את הצבע השחור עם תופעות שליליות – כגורם אפלולי, חשוך, מטושטש ונסתר, ולכן גם מפחיד ומאיים. לא במקרה הבגד השחור מסמל מצב של אֵבֶל ואלמנוּת, או של שִפלות מוסרית. העורב שחור הנוצה, ובוודאי החתול השחור, מסמלים רוע ואסון הממשמש ובא. גם השטן מתואר כשחור. יום לא מוצלח מכוּנה יום שחור; רשימת חשודים נקראת רשימה שחורה; מערכת שיווק הפועלת בניגוד לתקנות מכוּנה שוק שחור, והרווחים מפעילוּת בשוק השחור מכונים כסף שחור. עבודה פשוטה מכוּנה עבודה שחורה, ומי שמבצע אותה מכוּנה עובד שחור. בדומה לכך, שקר שלילי מכוּנה שקר שחור; הפסימיסט מכוּנה רואה שחורות; מי שנקלע לאסון רואה שחור בעיניים, כאשר פוגעים במוניטין של אדם משחירים את פניו.


וכך גם לגבי הכלב השחור...


* פרק זה מבוסס על: מלמד, אברהם, היהפוך כושי עורו? האדם השחור כ'אחר' בתולדות התרבות היהודית. חיפה: הוצאת הספרים של אוניברסיטת חיפה, זמורה-ביתן, 2002; קאנדינסקי, ואסילי, על הרוחני באמנות בייחוד בציור. ירושלים: מוסד ביאליק, 1984;Zvi R. J. Werblowsky, "Light and Darkness," in Eliade, Mircea (Ed.), The Encyclopedia of Religion. New York: MacMillan, 1987, Vol. 8, pp. 547-550; Chevalier, Jean and Gheerbrant, Alain, A Dictionary of Symbols. London: Penguin Books, 1996; Tresidder, Jack, Dictionary of Symbols: An Illustrated Traditional Images, Icons, and Emblems. San Francisco: Chronicle Books, 1998; Lüscher, Max, The Lüscher Color Test. New York: Washington Square Press, 1969.


"מסתורי הכלב השחור"

לפרק הקודם | לראשי הפרקים | לפרק הבא

48 צפיות