88x31.png

הזכויות לאתר עידן ירון ולכל התכנים המופיעים בו שמורות בכפוף לרישיון 

Creative Commons ייחוס-ללא שימושים מסחריים 4.0

דיווח מהשטח

אציג כאן אירועים שונים מתחומי העניין האישי והמקצועי שבהם השתתפתי, ואציע את הבנותיי והערכותיי.