"המאות"

הפרויקט – הכולל כתבות של מאה מילים בדיוק כל אחת – נולד בהשראתן של הפרופסור לאנגלית לַאורה ברלנט, והאנתרופולוגית קתלין סטיוארט, שפרסמו ספר בשם זה (Berlant & Stewart, The Hundreds). מאה מילים – המשתפות בחוויה, בהתנסות, במחשבה או בהלך רוח – אינן הרבה. "מאה" מחייבת תשומת לב ודיוק רב, כחלק ממכלול שמביע רעיון בעל עניין, משמעות וערך. מטבע הדברים "מאות" הן בהכרח פלקטיות; בקטגוריות אחרות מוצעות הרחבה והעמקה. לקריאת האני מאמין.

88x31.png

הזכויות לאתר עידן ירון ולכל התכנים המופיעים בו שמורות בכפוף לרישיון 

Creative Commons ייחוס-ללא שימושים מסחריים 4.0