הרהורים

בנוסף לבלוג האישי – "המאות" – ראיתי צורך להציע גם הרהורים נרחבים מעט יותר בנושאים שונים המעסיקים אותי, שעשוי להיות להם עניין ציבורי רחב. אני מעמיד אותם לרשותכם – למחשבה ולשיח.