לימודי עריכה

עריכת לשון ואגו, מאזנים 4 (פ"ח), אוגוסט 2014: 31-30

עריכת לשון: קווי מתאר לאתיקה מקצועית, מאזניים פ"ד 3-2, נובמבר 2010: 39-36

פרקטיקה ואתיקה בעריכת לשון, קשת החדשה 22, חורף 2007: 124-117

Please reload